GHT Balmes Hotel, Aparthotel & SPLASH
8.0

GHT Balmes Hotel, Aparthotel & SPLASH***

C/ Balmes, 123

Tel: + 34 937691694 - Fax: + 34 937690581 - balmes@ghthotels.com
Da 25.60 /pax
15% GHT Balmes, Hotel, Apartaments & PLASH ***

15% GHT Balmes, Hotel, Apartaments & PLASH ***

pacchetto ROMANTICO

pacchetto ROMANTICO

Pacchetto speciale per oltre 55 anni

Pacchetto speciale per oltre 55 anni

Pacchetto Famiglia (1 notte)

Pacchetto Famiglia (1 notte)

Cicloturismo

Cicloturismo