Inschrijven voor Club GHT

Indien u wenst deel uit te maken van onze familie, vul dan het volgende formulier in. Uw gegevens worden bewaard in een geautomatiseerd bestand zodra u de geldende Veiligheidsnormen omtrent Persoonsgegevens gelezen en aanvaard heeft en op Verzenden geklikt heeft. U kunt in geval van twijfel of meer informatie een e-mail sturen naar info@ghthotels.com.
Geboortedatum
Aanspreking


  Ik heb de tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelezen en ik accepteer de voorwaarden. Ik geef het bedrijf vrijwillig en uitdrukkelijk toestemming om mijn persoonlijke gegevens te verwerken onder de voorwaarden zoals vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en mij aan te melden als lid van de 'Club'. *